Услуги на БДФ

БДФ предоставя консултантски услуги на компании и фондации, които инвестират в устойчиви и ефективни дарителски проекти и програми. Със своя над 17-годишен опит екипът ни може да предложи ценни насоки и нови идеи на екипите, които управляват дарителски програми/инициативи, с които да допринесе за постигането на значими и дългосрочни резултати в избраната за подкрепа сфера.

УСЛУГИ НА БДФ

 

 

Структуриране на дарителска програма

БДФ подпомага компаниите при създаване на концепция съобразно корпоративните ценности и нагласите на служителите, при планиране на дейности, комуникация, подготовка на съпътстващи документи.

 

 

 

 

Идентифициране на партньор за дарителска програма

БДФ участва в изготвяне на критерии, проучване и идентифициране на подходящи партньори – граждански организации или други, свързване и съдействие при договаряне на партньорство.

 

 

 

 

Прилагане на стандартите за добри дарителски практики

БДФ предлага анализ на дарителската програма и идеи за оптимизиране и развитие в съответствие с добрите практики за прозрачност, отчетност и анализ на ефекта.

 

 

 

 

Повишаване капацитета на екипите, които управляват дарителски и доброволчески програми

БДФ предлага стратегии за постигане на оптимално въздействие от инвестираните ресурси и надграждане на постигнатите резултати

 

 

 

Изготвяне на сравнителен анализ (Benchmark) на дарителска програма

БДФ предлага сравнителен анализ на дарителски програми/инициативи на компании по сектори на основната им дейност или профил и специфика на програмата за подкрепа, която реализират.

 

 

Имаме дългогодишна експертиза и опит в създаването и надграждането на успешни дарителски програми:“Ти и Lidl за по-добър живот” на Lidl България, Операция “Жълти стотинки” на Vivacom, Call for Europe на УниКредит Булбанк, Telus – Дни на подкрепа на Telus International, “Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк.

… и още:

Като мрежа на големите дарители (компании и фондации) в страната, БДФ предлага на своите членове специфични услуги, достъп до пространство за обмен на опит, идеи и контакти. Общата посока на работа в мрежата е насърчаване на дарителството в страната с фокус върху:

  • Повишаване капацитета на дарителите за създаване и управление на качествени дарителски програми;
  • Подкрепа за ефективно взаимодействие между бизнеса и гражданския сектор в полза на значими обществени каузи;
  • Мониторинг и законодателни инициативи в областта на дарителството, медийната среда, гражданските права, подкрепата за уязвими групи.

Как да станете член на БДФ?

ТУК СМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Телефон за връзка: +359 894 494295 или на мейл: apaunova@dfbulgaria.org

 


Оптимизирането на услугите и кампанията за представянето им е част от проект ACF/650 „Знание за устойчивост“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021.
Цялата отговорност за съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм или Оператора на Фонд Активни граждани България.