Екип

Настоящ екип на Български дарителски форум

Директор
Красимира Величкова, kvelichkova@dfbulgaria.org

Мениджър комуникации
Екатерина Попова, epopova@dfbulgaria.org

Програмен мениджър
Теодора Бакърджиева, tbakardzhieva@dfbulgaria.org

Мениджър развитие
Ирина Цветкова, irinatsvetkova@dfbulgaria.org

Програмен мениджър “Научи се да даряваш”
Боряна Кирилова, bkirilova@dfbulgaria.org

Мениджър Услуги и работа в мрежа
Александра Паунова
, apaunova@dfbulgaria.org