Екип

Настоящ екип на Български дарителски форум

Изпълнителен директор
Теодора Бакърджиева, tbakardzhieva@dfbulgaria.org

Мениджър “Развитие на DMS”
Дафина Кандова, dkandova@dfbulgaria.org

Програмен мениджър “Научи се да даряваш” и “Комуникации”
Боряна Кирилова, bkirilova@dfbulgaria.org

Мениджър “Услуги и работа в мрежа”
Александра Паунова
, apaunova@dfbulgaria.org