Отчети

Годишни отчети на БДФ

Съдържателен отчет за дейността 2020 г.

Финансов отчет 2020 г.

Приложение към финансов отчет 2020 г.

 

Съдържателен отчет за дейността 2019 г. и ГФО 2019 г.

 

Съдържателен отчет за дейността 2018 г.

Финансов отчет 2018 г.

 

Съдържателен отчет за дейността 2017 г.

Финансов отчет 2017 г.

Одиторски доклад 2017 г.

 

Съдържателен отчет за 2016 годинаPDF, 1.146 MB.

Одиторски доклад 2016 г.PDF, 2.70 MB.

Финансов отчет 2016 г. PDF, 1.84 MB.

 

Общ годишен отчет на членовете на БДФ 2015 PDF, 8.4 MB

Одиторски доклад 2015,  PDF, 398 KB.

Финансов отчет за 2015 г., PDF, 393 KB.

Съдържателен отчет за 2015 г., PDF, 398 KB.

 

Финансов отчет и одит за 2014,PDF, 390 KB.

Съдържателен отчет за 2014, PDF, 808 KB.

 

Одиторски доклад и счетоводен баланс за 2013, PDF, 892 KB (913,662 bytes)

Съдържателен отчет 2013PDF, 997 KB (1,021,459 bytes)

 

Финансов отчет 2012г., 3.81 MB (4,000,419 bytes)

Съдържателен отчет 2012г. , 284 KB (291,445 bytes)

 

Финансов отчет 2011г. , 320 KB (328,653 bytes)

Съдържателен отчет 2011г. , 451 KB (462,752 bytes)

 

Финансов отчет 2010г. , 368 KB (377 656 bytes)

Съдържателен отчет 2010г. , 410 KB (420 638 bytes)

Финансов отчет за 2009 г. PDF, 1.98 MB

Съдържателен отчет за 2009 г. PDF, 6.14 MB

 

Финансов отчет за 2008 г. PDF, 60.8 KB

Съдържателен отчет за 2008 г. PDF, 244 KB

Организационна структура на БДФ

Органограма – PDF, 37.8 KB

Kонтакти за връзка с БДФ

Екип на БДФ

Учредители на БДФ

Управителните органи

Върховният орган на БДФ е Общото събрание, в което се включват упълномощени представители на юридическите лица – Членове на БДФ

Управителен орган на сдружението е Управителен съвет

Основни документи на БДФ

Устав на БДФ – PDF, 117 KB

Етичен кодекс на БДФ. PDF, 46.7 KB

Стратегическо планиране 2010-2014. PDF, 212 KB

Списък с одобрени проекти и размер на финансовата подкрепа за последните 2 години

Информацията предстои да се качи на сайта.

Донори на БДФ

Фондация Чарлз Стюарт Мот

Тръст за гражданско общество в централна и източна Европа

Фондация Институт Отворено общество – София

Фондация Крал Бодуен

Фондация ОУК

Дарители и партьори на БДФ