Контакти

Български дарителски форум
София 1124
ул. “Леонардо да Винчи” 4Б, ет. 2
тел.: (02) 951 59 78
www.dfbulgaria.org

 

Директор: Красимира Величкова
kvelichkova@dfbulgaria.org

Програмен мениджър: Теодора Бакърджиева
tbakardzhieva@dfbulgaria.org

Мениджър развитие: Ирина Цветкова
irinatsvetkova@dfbulgaria.org

Програмен мениджър „Научи се да даряваш“ и мениджър комуникации:

Боряна Кирилова
bkirilova@dfbulgaria.org

Мениджър “Услуги и работа в мрежа”: Александра Паунова
apaunova@dfbulgaria.org

 

 

Пишете ни

Моля кликнете с мишката върху Къща.

Карта

В Google Maps