Членство в БДФ

В мрежата на БДФ могат да членуват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, стопански организации, както и чуждестранни донори.

Организации, които имат дарителска история в последните 3 години и са предоставяли подкрепа (финансова, материална, експертна, под формата на услуги) в размер на 10 000 лв. могат да кандидатстват за редовен член на БДФ. Организации, които нямат дарителска история, могат да кандидатстват за членство със статут на наблюдатели. Разликата между двете форми на членство е в размера на членския внос и в правото на редовните членове да гласуват при взимане на решения за развитието на мрежата.

Съгласно решение на Общото събрание на Български дарителски форум от 08.07.2009 г. членския внос за НПО е в размер на 500 лв. годишно, за компании – 1500 лв. годишно, за членове със статут на наблюдатели – 300 лв. годишно.

Необходими документи за кандидат членове:

При необходимост от съдействие или допълнителна информация, свържете се с нас.