Членство в БДФ

В мрежата на БДФ могат да членуват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, стопански организации, както и чуждестранни донори.

Изисквания към кандидатите за редовно членство са : 

  • да имат дарителска история в последните 3 години;
  • да са предоставили целево финансиране на поне 5 субекта;
  • да са дарявали поне 10 000 лв. (под формата на финансова помощ, стоки, услуги) за всяка от трите години.

Организациите (компании и фондации), които не отговарят на критериите за редовно членство, могат да кандидатстват за наблюдателите. Членовете-наблюдатели участват равностойно с редовните членове във всички инициативи на Форума, но нямат право на глас по време на Общото събрание. В рамките на една година от началото на своето членство, те следва да изпълнят изискването за предоставени минимум 10 000 лв. на поне 5 субекта. В противен случай членството им се прекратява.

Съгласно решение на Общото събрание на Български дарителски форум от 27.05.2021 г. членският внос е в размер на:

  • 650 лв. годишно за НПО;
  • 1950 лв. годишно за големи предприятия;
  • 975 лв. годишно за малки и средни предприятия;
  • 400 лв. годишно за членове със статут на наблюдатели.

При кандидатстване е нужно попълване на формуляр.

При необходимост от съдействие или допълнителна информация, свържете се с нас.