Законодателство

Законодателство

Обзор на законодателния процес 2020

Документът представя обзор на цялостния законодателен процес в България през 2020 година, който е от интерес за Българския дарителски форум (БДФ). През 2020 г. в Народното събрание са внесени 236 законопроекта, като от тях 38 са законопроекти за ратифициране и…

Обзор на законодателния процес 2019

Обзор на цялостния законодателен процес през 2019 година от интерес за Българския дарителски форум Документът представя обзор на цялостния законодателен процес в България през 2019 година, който е от интерес за членовете на БДФ – фондации и компании – дарителски…

Отворено писмо до президента Румен Радев относно изявление по повод Истанбулската конвенция

ДО: Ген. Румен Радев        Президент на Република България   Уважаеми господин Президент, От името на „Български дарителски форум“ – най-голямата мрежа от дарителски организации в България, включваща над 50 компании и фондации, изразяваме своята загриженост по повод Вашето изявление относно…

Закони, регламентиращи дарителските практики в България

Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019 г. Регламентира възможността за ползване на данъчно облекчение при дарения, извършени и декларирани от физически лица. Намалението се прилага върху сумата от годишните данъчни основи и…

Писмо-позиция на БДФ до г-н Бойко Борисов – Премиер на Република България, относно Постановление на МС № 195 от 07.07.2011, с което е въведен лимит от 180 000 лв. за лечението на деца със средства на ЦФЛД

НА ВНИМАНИЕТО НА: Г-н Бойко Борисов Министър председател на РБългария С копие до: Д-р Стефан Константинов Министър на здравеопазването Г-н Симеон Дянков Министър на финансите               Уважаеми г-н Министър-Председател,             Уважаеми г-да министри, Във връзка с Постановление на МС…