Архив на "" за януари 2015

Посетете пътуващата изложба „Пазители на традициите“

Фондация Лале обявява конкурс “Проект на Годината 2014” за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера

Програмата ViabilityNet 2.0 обявява набиране на участници

Портал „Култура” обявява отново конкурс за годишни награди

Покана за участие в „Програма за подкрепа на транс-национални семейства“ на фондация “Партньори-България”

Фондация “Светът на Мария” представя документалния филм “Светове”

Обучение за консултиране на индивидуални дарители и филантропи по проекта INSPIRE

Среща на членовете на БДФ през януари

Президентската новогодишна реч – с акцент върху приноса на дарителите и доброволците

Публична дискусия за обсъждане на предложенията за ЗИД на ЗЮЛНЦ

КонтурГлобал Марица Изток 3

Календар със събития на членовете на БДФ за ЯНУАРИ 2015

Календар със събития на членовете на БДФ за ЯНУАРИ 2015