Архив на "" за април 2010

Стартира М-Тел Грант 2010

Ден на доброволчеството

Пети годишни награди на ФРГИ за най-добра кампания за набиране на средства “Заедно 2010”

На 15 май 2010 г. Фондация „Помощ за благотворителността в България” и Американската Търговска Камара организират традиционния вече Пролетен Ден на Доброволчеството

Фонд „Социална отговорност на ПИБ” ще финансира 6 проекта за деца, лишени от родителски грижи

Форум “Зелени дни” ви кани на поредица от екологични събития

Нов конкурс на ФРГИ за финансиране на проекти по фонд “Хората решават”

Голямото предизвикателство за нас e да „преведем“ езика на природозащитата на разбираем за хората език и да ги направим съпричастни

Зелените политики и проекти са част от един успешен бизнес модел

Опитът на WWF

Българското село, природа и традиции – това е продуктът с бъдеще в туризма

За смисъла и нуждата от усилия по „благо-творене” на НПО и бизнеса

Фондация “ЕкоОбщност” набира доброволци за акции, свързани с екологични каузи