За БДФ – Български дарителски форум

Какво представлява нашата организация?

Български дарителски форум обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 г.
Български дарителски форум е член на WINGS – Световна мрежа за подкрепа на дарителите и партньор на CEENERGI – регионална инициатива в Централна и Източна Европа за развитие на корпоративното дарителство.