Бюлетин

Бюлетин

Хранителните банки създават условия не просто за предоставяне на хуманитарна помощ, а за устойчиви дейности и посрещане на дългосрочни нужди

Валентина Симеонова е зам.-министър на труда и социалната политика от август 2009 г. Преди това е била зам.-кмет по образованието и социалните дейности в Столична община, район „Слатина”. Работила е като директор на дирекция „Стандарти и анализи” в Държавната агенция…

Разумно е да се инвестира не в институцията, а в самите деца

Надя Шабани, Председател на Държавната агенция за закрила на детето Г-жо Шабани, основен приоритет в работата на ДАЗД е деинституционализацията на децата от домовете. Кои са стъпките, които предприемете в тази посока? През февруари правителството прие  “Визия за деинституционализация на…

Усилията ни са фокусирани върху интеграция на децата от домовете в обществото и пълноценното им справяне в живота след напускането на институцията

Стойко Петков, Основател на фондация “Благотворител” Защо фондация “Благотворител” избра да помага на деца в институции? Още в началото, когато търсехме верния път да бъдем полезни на хора в трудна житейска ситуация, си зададохме въпроса какво се случва с младежите,…

Всички сме отговорни за извеждането на децата от институциите

Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова е директор на фондация „За Нашите Деца” от шест години. Завършила е английска филология. Започва кариерата си в правозащитния детски сектор като асистент в Европейския детски тръст. След това печели…

В ПИБ продължаваме традицията да подкрепяме деца, лишени от родителски грижи

Мая Георгиева, Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ПИБ Г-жо Георгиева, какви са актуалните проекти на ПИБ, свързани с деца от институциите? Първа инвестиционна банка утвърди традицията ежегодно да реализира социални проекти, насочени към децата лишени от родителски…

Да не превръщаме домовете за деца в златни клетки!

Дани Колева, Директор „Детски политики”, Национална мрежа за децата Ситуацията в момента В България от 2000 г. стартира реформа в системата за детски грижи и деинституционализацията е един от основните приоритети. Практиката у нас показва, че деинституционализацията обикновено се разбира…

Голямото предизвикателство за нас e да „преведем“ езика на природозащитата на разбираем за хората език и да ги направим съпричастни

Радостина Ценова, PR на Българска Фондация Биоразнообразие и регионален координатор на проект „Странджа”   Кои са предизвикателствата пред фондация, която работи в защита на екологични каузи? Предизвикателствата пред нас са „европейски” – средата и за нас, екологичните организации, както и за…

Зелените политики и проекти са част от един успешен бизнес модел

Ясен Гуев, директор „Корпоративна политика“ на GLOBUL Защо за компания като GLOBUL екологичната тема е важна и защо влагате усилия в тази посока? Всяка голяма компания с много клиенти има нужда да се ситуира не само като компания, която дава…

Опитът на WWF

Константин Иванов, ръководител PR и комуникации, WWF България Опазването на дивата природа не може да се прави само от една организация, била тя и най-голямата в света. В България международната природозащитна организация WWF търси корпоративни партньорства, защото е добре да имаме…

Българското село, природа и традиции – това е продуктът с бъдеще в туризма

Любомир Попйорданов, управител на „Одисея-Ин“ Какво представлява Форумът “Зелени дни”? “Зелени дни” са проект на Българска асоциация по алтернативен туризъм (БААТ) и “Одисея-ин”, подкрепен от Френския Институт и Столична община. Идеята е да съберем на едно място, на колективен тиймбилдинг,…