TELUS International очаква проектни предложения до 14 мартНазад

Всички организации, които желаят да кандидатстват за финансиране могат да изпратят своите проектни предложения до 14 март.

Проектите трябва да са със здравна, екологична и образователна насоченост и с фосус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. За финансиране ще се кандидатства с предварително попълнен формуляр и покриване на определени изисквания, заложени в него или директно в системата на TELUS.

Общественият борд на TELUS International е петнадесетият по ред Борд за цял свят. В България Бордът обединява видни обществени лидери и членове на компанията, които ще вземат решения за това, кои благотворителни инициативи да бъдат финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат по наболял обществен проблем.

Повече информация ще намерите в интернет страницата на TELUS.

Назад