Въпросник за проучване на проблемите на неправителствените организации в БългарияНазад

Български център за нестопанско право и Информационен портал за НПО в България разработиха въпросник за проучване на проблемите на НПО сектора в България.

Целта на проучването е да се идентифицират проблемите и очертаят конкретни мерки, така че гражданските организации да могат да работят в една по-добра и подкрепяща среда. Резултатите от проучването ще бъдат оповествени на пресконференция, след която то ще бъде разпространено и сред по-широка аудитория. Крайният срок за попълване на въпросниците е 30-ти март.

Можете да изтеглите и попълните въпросник по-долу:

Въпросник за проучване на проблемите на НПО в България

Попълнени въпросници може да се изпращат по електронна поща на info@bcnl.org,

по факс (02) 9888166, или по поща/куриер на адрес:

София 1000, ул. „Добруджа” № 6, за БЦНП.

Назад