VIVACOMНазад

Като социално-отговорна компания VIVACOM работи по най-чувствителните за българското общество въпроси. Всяка година компанията подкрепя и инвестира милиони левове в редица проекти в областта на образованието, спорта, професионалната реализация, благотворителността, изкуството и културата.

Всички обществено значими каузи на VIVACOM са обединени в единна платформа – VIVACOM Fund. Създадена през 2009 г., платформата е израз на отношението на компанията към въпросите и проблемите, засягащи българското общество.

През 2016 г. основни насоки за корпоративната социална отговорност на VIVACOM са развитието и подпомагането на образованието в България, културата, спорта и благотворителнаостта.

Повече за социалната дейност на компанията вижте на сайта www.vivacomfund.bg

Назад