БДФ подкрепя предложенията за подобряване на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ при МП, въз основа на направената оценка от Българския център за нестопанско правоНазад

Български Дарителски Форум подкрепя предложенията за подобряване на дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при МП, въз основа на направената оценка от Българския център за нестопанско право. Оценката е формирана на базата на анкетиране на 96 НПО, преглед на документи (нормативна база и съдебна практика), обследване на дейността, информационния сайт и инфраструктурата на Централния регистър.

В оценката са разгледани пет области от значение за доброто изпълнение на функциите на Централния регистър.

Предложения за подобряване на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ при МП

Назад