Награди на БДФ

За 16-та поредна година Български дарителски форум обявява конкурса „Корпоративен дарител“. Той отличава компаниите с инвестиции в значими каузи, популяризира добрите практики в корпоративното дарителство и налага високи стандарти за корпоративна социална отговорност в България.

Срокът за кандидатстване е 5 ноември 2021 г., а документите се изпращат на имейл: apaunova@dfbulgaria.org.

Моля, запознайте се с насоките и формуляра за кандидатстване.

Категории в конкурса „Корпоративен дарител“:

Най-добра дарителска програма 2020: отличава усилията на компании, които целенасочено, осъзнато и системно са инвестирали в подкрепа на общественозначими каузи;

• Най-добра доброволческа програма 2020: отличава усилията на компаниите, които създават разнообразни възможности за своите служители да допринасят за значима кауза чрез доброволен труд;

Най-сполучливо партньорство 2020: отличава партньорствата между компании и неправителствени организации, значително допринесли за решаването на реален проблем;

Най-щедър дарител 2020: за първи път тази година ще бъдат връчени три награди в три подкатегории в зависимост от годишния оборот на кандидатстващата компания за 2020 г.:
– Микро и малки предприятия (с годишен оборот за 2020 г. до 19 500 000 лв.),
– Средни предприятия (с годишен оборот за 2020 г. до 97 500 000 лв.),
– Големи предприятия (с годишен оборот за 2020 г. над 97 500 000 лв.)

Най-голям обем нефинансови дарения 2020 (стоки, материали, услуги): Наградата се връчва на компанията, направила материални и други нефинансови дарения с най-голяма стойност;

Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите 2020: наградата се връчва на компанията, чиито служители са положили най-много часове доброволен труд през 2020 г.

Кандидатурите в качествените категории се оценяват от експертно жури в състав:  Габриела Маринова (Български форум на бизнес лидерите), Георги Симеонов (Делойт България), Геновева Петрова (Алфа Рисърч), Дарина Георгиева (Глобалния договор на ООН), Даниел Киряков (Американска търговска камара), Десислава Тальокова (Фондация “Америка за България”), Максим Майер („БГлобал медиа“), Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика).

Количествените категории се верифицират от Делойт България.