Представяне на БДФ

Български дарителски форум обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 г. В БДФ членуват 55 члена – 22 фондации, 22 компании и 11 наблюдатели.

Мисията на Български дарителски форум е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите за обмен и съгласуване на дарителски политики.

През 2018 г. членовете на БДФ приеха Стандарти за дарителски практики.

Учредители

Български дарителски форум е създаден на учредително събрание, проведено на 28 октомври 2003 година.

Учредители на форума са:

1. Фондация “Отворено общество” (сега “Институт отворено общество – София”);

2. Фондация “Партньори – България”;

3. Фондация за реформа в местното самоуправление;

4. Фондация “Работилница за граждански инициативи”;

5. Фондация “Помощ за благотворителността в България”;

6. Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права”;

7. Фондация “Еврика”;

8. Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”;

9. Сдружение Клуб “Отворено общество” – Русе;

10. Сдружение Клуб “Отворено общество” – Варна;

Български дарителски форум членува в

DAFNE – мрежа на дарителските асоциации в Европа