Членове

Информация за нашите членове

Членовете на Български дарителски форум
Към месец август 2020 г. членовете на БДФ са 54 организации, от които 22 компании, 23 фондации и 9 фондации-наблюдатели.