Наблюдатели

Наблюдатели

Clean Air Fund

Clean Air Fund е фондация, чиято мисия е чист въздух за всички, като по този начин допринася за ускоряване на декарбонизацията и подобряване на здравето на хората. Организацията подкрепя проекти, чиято цел е намаляване на замърсяването на въздуха,  наблюдение на…

Национален дарителски фонд „13 века България“

Националният дарителски фонд „13 века България“ е първата и единствена по рода си държавно-обществена организация за дарителска дейност у нас, учредена във връзка с честването на 1 300 години от създаването на българската държава. Неговата мисия е да организира и…

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е организация с идеална цел, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми,…

УНИЦЕФ България

Вече 70 години УНИЦЕФ носи НАДЕЖДА и променя живота на децата към по-добро! Заедно със своите партньори ние от УНИЦЕФ работим неуморно за най-уязвимите деца и семейства, в повече от 190 страни и територии, за да се уверим, че #ВсякоДете…

Фонд „Мечтата на Таня“

Фонд „Мечтата на Таня“ е временна, дарителска инициатива със специфични цели, създадена в памет на Таня Ковачева. Фондът е основан от Фондация Oук и работи с подкрепата на Швейцарска фондация за благотворителност. Нашата визия е, че децата в България растат…

ФОНДАЦИЯ “ЕВГЕНИЙ МОСИНОВ”

Фондация „Евгений Мосинов“ е създадена с цел подпомагането и стимулирането на талантливи студенти от Бургаски свободен университет. Организацията насърчава и подпомага участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински институции и съдебните власти,…

Фондация “Институт Отворено общество – София”

Целите на Фондация „Институт Отворено общество – София“ са да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да работи за разширяване и гарантиране на неприкосновеността на гражданските свободи и спазване на основните човешки права,…

Фондация “Карол Знание”

Фондация „Карол Знание” е основана в началото на 2018 г. и осъществява дейност в обществена полза. Основният фокус на дейността е подкрепа на български млади учени с проекти в приложната наука. Мисията на фондацията е да съдейства за създаване и…

Фондация “Промяната”

Reach for Change e международна фондация, която има представителство в още 17 държави от Европа, Азия и Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им помогне да развият иновации, които да подобряват живота на децата в…

Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ работи…