Членове на БДФ

Членове на БДФ

Avon България

AVON е компания, която повече от 130 години застава зад красотата, иновациите, оптимизма и преди всичко – в подкрепа на всяка жена. С годишни приходи от почти 9 милиарда долара, AVON предлага продуктите си чрез над 6 милиона активни независими Представители…

Clean Air Fund

Clean Air Fund е фондация, чиято мисия е чист въздух за всички, като по този начин допринася за ускоряване на декарбонизацията и подобряване на здравето на хората. Организацията подкрепя проекти, чиято цел е намаляване на замърсяването на въздуха,  наблюдение на…

JobTiger

JobTiger  е най-голямата компания за комплексни HR услуги в България. JobTiger стартира през 2000 г. като първия кариерен сайт в България. След близо 18 години работа компанията се разви като първата в България, предлагаща комплексно HR обслужване на клиентите си…

Kaufland България

Kaufland България е лидер в сектора на модерната търговия с годишен оборот от близо 1,6 млрд. лева. С екип от над 6 000 служители компанията ежедневно работи за удовлетвореността на клиентите, като им предлага огромно разнообразие от качествени и свежи продукти на изгодни цени, както и удобно…

TELUS International Europe

С екип от над 3 500 души в София и Пловдив TELUS International България е най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора у нас. Компанията също така е доставчик на дигитални и технологични решения в сферата на обслужването на…

VIVACOM

Vivacom e социално отговорна компания, която всяка година подкрепя обществено значими каузи в сферата на образованието, културата, спорта, благотворителността и опазването на околната среда. Всички проекти, част от социалната политика на компанията, са обединени в платформата Vivacom Fund. Телекомът инвестира…

Yettel

Корпоративната отговорност е в основата на нашата философия да развиваме бизнеса си по устойчив и прозрачен начин, а целта ни е да увеличим максимално ползите от телекомуникационните технологии, като се стремим да създаваме добавена стойност, както за бизнеса, така и…

А1

A1 е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Със своите 4 000 служители телекомът предоставя мобилни и фиксирани услуги до над 5 милиона клиенти. Компанията предлага и високоскоростен интернет, цифрова телевизия и сателитна телевизия, включително четири…

АбВи

АбВи е действаща в глобален мащаб биофармацевтична компания, създадена през 2013 г. Дейността на АбВи е фокусирана в откриването, развиването и предоставянето на лекарства в терапевтичните области, в които имаме доказан експертен опит и можем да окажем въздействие. Сред тях…

Американска Фондация за България

Мисията на фондацията е да подкрепя, насърчава и допринася за постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата. Повече информация и подробности за проекти и програми вижте на уеб сайта на фондацията.  

Аурубис България АД

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото. Последователната социална политика на компанията се реализира чрез социални споразумения с общинските ръководства на гр….

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД „ПРОФ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, Д.М.”

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” осъществява своята дейност, съобразно поставените цели, в посока подкрепа на уязвими лица от обществото, социална интеграция и личностна реализация, осигуряване на условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в…

Български фонд за жените

Фондът е българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. Повече информация и подробности за проекти…

Данон Сердика АД

“Данон” стъпва на българския пазар през 1993 г. “Данон Сердика”, клон на DANONE Group, от 1995 г. е абсолютен лидер на българския пазар на свежи млечни продукти. В портфолиото на компанията са включени над 5 марки с над 50 продукта…

Кока-Кола ХБК България

Кока-Кола ХБК България стартира дейността си в България през 1992 година. Компанията е инвестирала над 500 млн. лева в българската икономика от създаването си досега. Кока-Кола ХБК България е най-големият производител на безалкохолни напитки в страната, който притежава изключителното право да бутилира…

КонтурГлобал Марица Изток 3

Мисията на КонтурГлобал е да придобива, развива и управлява енергийни мощности по целия свят, да подобрява условията на живот, като предлага надеждно и достъпно електричество. Компанията насърчава икономическото развитие и социалното благополучие като работи за премахване на бедността и подобряване…

ЛИДЛ България

Lidl е лидер в бизнеса с търговия на хранителни стоки в Европа и четвъртата най-голяма верига магазини в света в ритейл сектора. Част е от немската Schwarz-Gruppe. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г., като днес вече има…

МЕТРО Кеш енд Кери България

МЕТРО Кеш енд Кери България отделя специално внимание на приоритетите “Храна и здраве“, “Образование и обмен“. Корпоративната политика за социална отговорност на МЕТРО България в по-голямата си част е свързана с подкрепата на инициативи на НПО, които имат нужда от…

Национален дарителски фонд „13 века България“

Националният дарителски фонд „13 века България“ е първата и единствена по рода си държавно-обществена организация за дарителска дейност у нас, учредена във връзка с честването на 1 300 години от създаването на българската държава. Неговата мисия е да организира и…

Обединена българска банка

Корпоративната устойчивост и отговорност на компаниите от групата на КВС не е самоцел, нито просто модерна тенденция – тя е начин на правене на бизнес. Само чрез превръщане на устойчивостта в неизменна част от общата ни корпоративна стратегия можем да…

Обществен борд на TELUS International Europe в България

Общественият борд на TELUS International Europe в България е фондация, която разпределя годишно сумата от 170 000 лева между социалнозначими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани в зависимост от устойчивостта…

Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име “Юробанк България” АД, e една от водещите банки в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции. Пощенска банка има над 27-годишно присъствие сред лидерите на…

Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Каузите, зад които Fibank застава, са избрани съобразно…

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАДе сред водещите универсални банки в страната, която предлага пълна гама банкови продукти и услуги, насочени към корпоративни клиенти, малки и средни предприятия, граждани и институционални клиенти. Като част от програмата си за социална отговорност Райфайзенбанк подкрепя множество…

ТехноЛогика

ТехноЛогика прави социално отговорен бизнес и за ръководството й социалният ефект е измерител и грижа за всяко действие на фирмата. Като иновативна компания ТехноЛогика намира в социалните проблеми предизвикателства и възможности. Повече за социалната дейност на компанията вижте на сайта.

ТРЕЙС ЗА ХОРАТА

Фондация “Трейс за хората“ обединява усилията на всички дружества на „Трейс Груп Холд“ АД в областта на корпоративната социална отговорност. Фондацията подкрепя проекти, които  носят стойност извън комерсиалността, в сферата на науката, образованието, спорта и културата, подкрепя личности и екипи,…

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е организация с идеална цел, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми,…

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е лидер на пазара по депозити на клиенти, кредити и собствен капитал. Има около 230 филиала в цялата страна, 4000 служители и обслужва над един милион граждани, домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни…

УНИЦЕФ България

Вече 70 години УНИЦЕФ носи НАДЕЖДА и променя живота на децата към по-добро! Заедно със своите партньори ние от УНИЦЕФ работим неуморно за най-уязвимите деца и семейства, в повече от 190 страни и територии, за да се уверим, че #ВсякоДете…

Фонд „Мечтата на Таня“

Фонд „Мечтата на Таня“ е временна, дарителска инициатива със специфични цели, създадена в памет на Таня Ковачева. Фондът е основан от Фондация Oук и работи с подкрепата на Швейцарска фондация за благотворителност. Нашата визия е, че децата в България растат…

ФОНДАЦИЯ “ЕВГЕНИЙ МОСИНОВ”

Фондация „Евгений Мосинов“ е създадена с цел подпомагането и стимулирането на талантливи студенти от Бургаски свободен университет. Организацията насърчава и подпомага участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински институции и съдебните власти,…

Фондация “Институт Отворено общество – София”

Целите на Фондация „Институт Отворено общество – София“ са да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да работи за разширяване и гарантиране на неприкосновеността на гражданските свободи и спазване на основните човешки права,…

Фондация “Карол Знание”

Фондация „Карол Знание” е основана в началото на 2018 г. и осъществява дейност в обществена полза. Основният фокус на дейността е подкрепа на български млади учени с проекти в приложната наука. Мисията на фондацията е да съдейства за създаване и…

Фондация “Комунитас”

Създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение, фондацията има основна мисия да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си фондацията има за цел да…

Фондация “Светът на Мария”

„Светът на Мария“ е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуални затруднения. Ние вярваме, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да…

Фондация “Биоразнообразие”

Фондацията е неправителствена организация, регистрирана в обществена ползва, която повече от 15 години работи за опазване на биоразнообразието в България и съседните страни. БФБ е активна в пет основни направления: Защитени територии и видове, Зелен пояс и НАТУРА 2000, Образователни…

Фондация “Благотворител”

Фондация „Благотворител” е основана през 2004 г. като организация в обществена полза. Повече от 14 години подпомагаме образованието и професионалната насоченост на младежи, лишени от родителски грижи, настанени в приемни семейства или с нарушено зрение, чрез стипендии за висок успех…

Фондация “Еврика”

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Вписана е в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност. Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с…

Фондация “Искам бебе”

Фондация „Искам бебе” подкрепя и активно съдейства при решаване на проблемите с репродуктивното здраве на семействата и несемейните двойки в България. Разпространява информация и знания за проблема „стерилитет” и неговото лечение, с цел повишаване здравната култура на нуждаещите се от…

Фондация “Лале”

Фондация Лале e българска неправителствена организация, основана през 2004 г. с мисия да насърчава социалната отговорност в българското общество като стимулира сътрудничество между гражданското общество, бизнеса и държавата, с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората…

Фондация “Промяната”

Reach for Change e международна фондация, която има представителство в още 17 държави от Европа, Азия и Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им помогне да развият иновации, които да подобряват живота на децата в…

Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ работи…

Фондация “Св. св. Кирил и Методий”

Работата на Фондацията се основава на принципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения. Тя преследва изключително полезни за цялото общество цели: Подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата; Действа за постигане на…

Фондация „Елизабет Костова”

Фондация „Елизабет Костова“ е учредена през май 2007 г. с мисия да е да поощрява развитието на съвременната българска литература и да стимулира преводаческото изкуство. Нейните основни цели са: да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да…

Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Семейната фондация „Лъчезар Цоцорков“, основана през 2019 г., е частна фондация, чиято основна цел е да допринася за благополучието на българското общество, чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както…

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА ВАРНА”

Обществен дарителски фонд за Варна системно работи за развитие на местното дарителство в регион Варна. Организацията е учредена през 2012 г. от изявени общественици. Нейното присъствие е важно за града, тъй като тя  дава шанс за много граждански организации и…

Фондация „Радостина Константинова”

Фондация “Радостина Константинова” е създадена на 11 май 2011 година – рождения ден на Радостина Константинова – от близки и колеги на журналистката, една от основателките на Пресгрупа “168 часа” и вестниците „168 часа“, „24 часа“, „Монитор“ и „Политика“. Основната…

Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 20 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции. Предлагаме на хората и компаниите избор…

Фондация Българска Памет

Фондация “Българска памет” е учредена в обществена полза с цел реализация на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на…

ФОНДАЦИЯ ГЕОРГИ ЧИЛИКОВ

Фондация “Георги Чиликов” има за цел да открива и развивива млади таланти в областта на математиката и информатиката, както и да предостави научно-методическа, организационна и финансова помощ за участието на националните ученически отбори в състезания и олимпиади. От самото си…

Хабитат България

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищна проблематика и реакция по време на криза. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни…