ЧЗВ (Често задавани въпроси)

Често задавани въпроси

Какво е БДФ?

Български дарителски форум e членска организация, която обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 г. Български дарителски форум е член на WINGS – Световна мрежа за подкрепа на дарителите и партньор на CEENERGI –…

Какви са ползите от членство в БДФ?

Ако станете член на БДФ ще имате достъп до следните услуги: Информация за основните тенденции в развитието на дарителството в България. Актуална информация за предстоящи промени в законодателството, свързани с дарителството и възможност да се реагира своевременно на тях. Контакти…

Как мога да стана член на БДФ?

За да станете редовен член на БДФ трябва да сте регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или стопански организации, както и чуждестранни донори и да сте предоставяли целево финансиране в размер не по-малко от 5 000 евро годишно…

Какви са мисията и целите на БДФ?

Мисията на Български дарителски форум е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите, за обмен и…