Обзорен брой за 2010 г.

Обзорен бюлетин на Български дарителски форум за 2010 г.

На 1 октомври отбелязваме Европейския ден на фондациите и дарителите

Над 16 държави се присъединиха към отбелязването на днешния Европейски ден на фондациите и дарителите. Днес фокусираме върху дейността на фондациите в обществена полза в Европа и популяризирането на дарителската идея. Тази година, през месец октомври, в цяла Европа фондациите…

Обзорен бюлетин на БДФ за 2010г.

Обзорен бюлетин на БДФ за 2010г., 601 KB.