Метро България дарява на “Училища за пример”Назад

Близо 6 000 лв. предостави Метро България на фондация „Заедно в час“ за програмата „Училища за пример“.  Средствата са набрани чрез продажбите на традиционния коледен календар „За всички от сърце“ в търговската верига.

По 1 лев от всеки продаден продукт е дарен в подкрепа на учители и училища, включени в двугодишната програма за професионално развитие на училищни екипи. Тя помага на училищата да разработват и прилагат съвременни практики за преподаване и управление, които повишават ефективността на учебния процес и управлението на образователните институции.

През 2021-2022 учебна година в програмата “Училища за пример“ участват 449 учители от 49 училища от 21 области в България.

Назад