Научи се да даряваш, научи се да променяшНазад

Вече 6 години Български дарителски форум реализира програмата „Научи се да даряваш” в различни български училища и активно работи с деца, учители, родители и местни общности, така че дарителството да се разпознава като ценност и възможност за промяна на света около нас.

Темите и разработените по тях уроци в програмата са съобразени с възрастта на децата и адаптирани за различните класове (от 1-ви до 12-ти клас). Те дават базисни знания за дарителството, доброволчеството, гражданската активност и демократичните ценности. Наред с това обхващат тези знания в цялостна система, в която теорията прераства в практика и децата имат възможност да поставят новите знания и опит в контекста на истинския живот и да ги преживеят, като споделят емоции, успехи и предизвикателства със своите съученици, учители, родители.

Интересен момент в програмата е възможността децата да замислят и реализират местни инициативи, свързани с по-добър живот на децата от институциите, с грижа за възрастните, с по-чиста и приветлива околна среда, с повече осъзнатост за гражданските процеси в реалността ни, изобщо – с позитивна и смислена промяна. В часовете по “Научи се да даряваш” децата общуват, развиват опит и емпатия, разбират на практика какво е солидарността и как те самите, макар и още деца, имат силата да правят добри дела и да променят мястото, в което живеят и учат.

Следващите истории са опит да разкажем как програмата свързва и прави по-чувствителни, решителни, мислещи и топли децата, как променя и дава нов опит на учителите, как провокира родителите да мислят и участват в разговори и теми, които преди това не са били част от учебната система и как ни учи заедно да живеем по-добре като общност:

„Научи се да даряваш” или уроците за живота – поредица проекти на Анна Камбарева, ППМГ „Васил Левски”, Смолян, класен ръководител 10„б” клас;

Добър ден е този, в който правим нещо за другите – проект на Албена Цветкова, СОУ „Иван Вазов“, Вършец, класен ръководител 6 „б“ клас;

Доброволчество, което спасява живот – проект на Калинка Русалова, ОУ „В. Левски“ (Пловдив), класен ръководител 4 „б“ клас;

Щастието е в щедростта и емпатията – проект на Лилия Рачева, ОУ „Н.Й. Вапцаров” (Казанлък), класен ръководител 4 „б“ клас;

Да те стоплят с подарък за Коледа – проект на Павлина Божкова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ (Златица), класен ръководител 4 „б“ клас;

Приятел се познава…не само в нужда – проект на Ваня Димитрова, Професионална гимназия ,, Руска Пеева“ (Джебел), класен ръководител 12 “а” клас;

Храна за тялото и душата – проект на Валентина Статева, СУ „Димчо Дебелянов“ (Варна), класен ръководител, 3 „в” клас;

“Научи се да даряваш и промяната в нас самите” – среща на учителите в новото издание на програмата 2021/22 учебна година;

“Гласът ни е важен”  – проект на Анна Камбарева, ППМГ „Васил Левски”, Смолян, класен ръководител, 10„б” клас;

“Не! на агресията” – проект на Диана Минева, 37 СУ „Райна Княгиня”, София, класен ръководител 10 “а” клас;

Да работиш за кауза” – проект на Лилия Рачева, ОУ „Никола Й. Вапцаров“, (Казанлък), класен ръководител 4 „б“ клас;

Мартеници срещу самотата – проект на Михаела Николова и Росица Георгиева, 120 ОУ „Георги Сава Раковски“, София, класни ръководители на 2-ри и 4-ти клас;

За животните – с любов и грижа – проект на Лилия Рачева, ОУ „Никола Й. Вапцаров“, Казанлък, класен ръководител, 2 “б” клас;

Час по добро в Ателие “Прегърни ме”  – проект на Павлина Божкова, СУ „Паисий Хилендарски“, Златица, класен ръководител 4 “б” клас;

Думи на обич – проект на Михаела Николова, 120 ОУ „Георги Сава Раковски“, София, класен ръководител 2 клас.

 

 

 

 

Материалът е разработен в рамките на проект „Дарителство за промяна“, изпълняван от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че настоящата публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.

Назад