Карта на дарителитеНазад

Картата на дарителските практики популяризира програми и инициативи на дарителски организации (компании и фондации) чрез конкретна подкрепа към граждански организации или други партньори.

Програми с национален мащаб на дарителски организации (фондации и компании – членове на БДФ):

Благотворителен фонд “Проф. д-р Желязко Христов”

Подпомага членове на КНСБ от сектори без социална помощ по време на COVID и без други механизми за подпомагане с минимална финансова помощ 150 лв. на човек. Изплаща месечни стипендии на деца, загубили родителите си при трудова злополука. Реализира конкурси за детско творчество и международен фолклорен фестивал.

Фондация „Еврика“

Подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството. Насърчава обучението и специализацията, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи. Популяризира научни, технически и икономически знания в национален и международен мащаб.

Фондация „Георги Чиликов“

Развива млади таланти в областта на математиката и информатиката, подкрепя националните ученически отбори в състезания и олимпиади.
Фондацията организира: Есенен математически турнир, Седмица на олимпийската математика на ИМИ-БАН, Школи по математика и информатика. Работи за повишаване на квалификацията на учители.

Фондация „Елизабет Костова“

Подкрепя българските писатели и българската литература чрез работилници и семинари за творческо писане. Връчва и годишна награда за превод от английски на български език на името на Кръстан Дянков.
Ключовите проекти: Годишен семинар по творческо писане, Награди и стипендии за превод, Конкурси по творческо писане, подкрепа на програми по творческо писане в българското образование.

Фондация „Искам бебе”

Подпомага семейства с репродуктивни проблеми с финансова помощ за инвитро процедури и психологическа подкрепа. Работи по Национална програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни нарушения и управлява донорска програма, която финансира предимно чрез благотворителни базари и частни дарители. От 2008 г. партнира с общини в цялата страна за разработване и прилагане на програми за местно финансиране на лечението на двойки с репродуктивни проблеми.

Фондация „Комунитас“

Работи в сферите Образование за деца, Грижа за уязвими хора, утвърждава християнските ценности, има книгоиздателска дейност. Създава и развива Портал “Култура” и списание „Християнство и култура“. Организира конкурс и връчва отличия за съвременна българска проза и хуманитаристика.

Фондация „Партньори България“

Подпомага демократично развитие в България в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда. Управлява Център за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез медиация. Инвестира в младежко и гражданско образование и образование по права на човека.

Фондация „Подслон за човечеството“

Основните дейности са насочени към осигуряване на адекватни жилищни условия и премахване на жилищната бедност. Организира глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права, по която у нас работи с няколко общини. Работи по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”. Финансира доброволчески инициативи за освежаване на градска и паркова инфраструктура.

Институт „Отворено общество“

Работи за граждански свободи и спазване на основните човешки права, стимулира гражданското участие и защита на обществения интерес при формиране на публични политики. Оператор е на фонд „Активни граждани“ (Active Citizens Fund) в България, чиято цел е по-здраво и устойчиво гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи.

 УНИЦЕФ България

Отстоява правата на децата, подкрепя уязвими деца и семейства. Инвестира в програми за ранно детско развитие и приобщаващо образование, за достъп на децата до правосъдие; оказва помощ в бедствия и хуманитарни кризи.

Българска фондация Биоразнообразие

Инициира национални кампании в полза на българската природа, участва активно в промяната на природозащитното законодателство, представя възможности за развитие на природосъобразен бизнес и въвлича местните хора в конкретни дейности за опазване на природата. Връчва Годишни награди на политици, журналисти, граждани и активисти за опазване на биоразнообразието у нас.

Американска фондация за България

Насърчава отличните постижения на ученици и студенти в образованиeто, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата. Дава стипендии на ученици в средното образование, подкрепя олимпийските отбори по природни науки, съфинансира извънкласни школи. Организира и провежда Международен студентски филмов фестивал “Ранно пиле”. През 2020 г. фестивалът е с фокус върху социалната изолация и последиците от пандемията.

Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Подкрепя идеи в сферата на културата, образованието и здравеопазването, подпомага деца в неравностойно положение.
Ключови проекти: Програма за социално-емоционално образование, Школи по дигитални науки за ученици, Акселератор за студентски екипи, Фондация „Цоцорков род“, Панагюрище.

Български фонд за жените

Реализира инициативи, конкурси и програми с фокус върху правата на жените, половата равнопоставеност, повишаване капацитета на НПО, ангажирани с женските права. В отговор на пандемията и с дарителска подкрепа създава Спешен фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID-19, който финансира дейности на 14 НПО.

Тръст за социална алтернатива

Инвестира в програми, чиито фокус е ромската общност. Сферите са: образование, социална подкрепа, ранно детско развитие, здравеопазване. Обхватът е национален. Отпуска стипендии за участие в Националната програма „Управленски умения“ на Българското училище за политика „Димитър Паница“, както и стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности.

Фондация „Благотворител“

Подкрепя личностното израстване и професионалното развитие на деца и младежи.
Чрез конкурса „Млад благотворител“ дава възможност на ученици да реализират доброволчески проекти. Програма „Добродетели“ и Лаборатория за добри хора инвестират в учители за развитие на здрава самооценка, добри взаимоотношения, съпричастност и грижа към света в децата и подрастващите.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Насърчава дарителството и помага на НПО да развиват себе си и общностите, в които работят. Наред с програма „Ирис“, създадена в помощ на засегнатите от пандемията деца и техните семейства, реализира образователни и социални програми съвместно с различни компании. Ежегодно връчва журналистически награди „Валя Крушкина – журналистика за хората“.

Национален дарителски фонд “13 века България”

Организира множество конкурси и отличава български творци в различни сфери на изкуството и културата. Сред тях са “Подкрепи таланта – дари” (национална награда за изявени млади учени или хора на изкуството), Национална награда за български роман на годината, наградите „Атанас Стайков“ и „Рашко Сугарев“. През 2020 г. фондът дарява близо 10 000 лв. в подкрепа на здравната система за битката срещу ковид.

Фондация Българска Памет

Реализира множество програми, насочени към образованието, реализацията и европейската перспектива на младите хора. Финансира инициативи, свързани със съхранението на българското културно-историческо наследство, иновации в образованието и борбата срещу демографската криза в България.
Знакови проекти през 2020 г.: Зелена икономика и дигитално бъдеще, Академия за млади регионални лидери и евроинтеграция, програма „Дигитални науки“ и др.

Фондация „Карол Знание“

Подкрепя млади български учени с проекти в приложната наука. Съдейства за създаване и развитие на предприемаческо мислене и умения в академичните и научните среди, изграждане на общност от талантливи български учени и предприемачи, които работят за иновации и икономика, базирана на образование, научни изследвания и иновации. Предоставя всяка година докторантска стипендия в размер на 8000 лв. и награда „Предприемач в науката” в размер на 30 000 лв.

Фондация BCause

Насърчава хора, организации и общности активно да даряват и да формират умения в социалното предприемачество. Ключови програми и фондове са: Стипендии „Готови за успех“ в подкрепа на деца без родители, Център за предприемачество и обучения „Ринкър“, развитие на механизма „дарителство по ведомост“ в помощ на служителите на компании, развитие и поддържане на ПЛАТФОРМАТА.БГ – инструмент за набиране на дарения.

Фондация „Радостина Константинова“

Насърчава обективната разследваща журналистика в България. Учредява стипендии за професионално обучение и специализация на млади разследващи журналисти в качествени световни електронни и печатни медии.
Връчва ежегодна награда за разследваща журналистика, с която отличава журналист или екип за висок професионализъм, обективност и безпристрастност, ефективност и обществена значимост на публикацията или предаването.

AVON

Подкрепя дългогодишно програми в две основни направления – превенция и подкрепа на жени с рак на гърдата и борба с домашното насилие. Основни партньори са фондация „Една от 8“ и Алианс за защита от насилие основано на пола. През 2020 г. дарява хигиенни и почистващи продукти за кризисни центрове и НПО. Подкрепя болници и персонала на първа линия в тях.

Теленор

Инвестира в подобряване на дигиталния начин на живот, запазване онлайн сигурността на хората, развиване на цифрова и медийна грамотност. Поддържа дългогодишната програма Open Mind – за кариерно развитие и социална интеграция на хората с увреждания, както Safer Internet- за по-безопасен интернет и инициативата CyberScouts.

Кока-Кола България

Компанията инвестира в образование и кариерно развитие на младежите, както и в по-целенасочено и устойчиво доброволчеството сред служителите.
Ключовата й програма Youth Empowered подпомага младежите в стартиране на кариера и успешна реализация. Експерти от компанията чрез дигитални академии и семинари обучават младежи в теми като Управление на време, Водене на преговори, Управление на проекти, Умения за кариера – CV и мотивационно писмо, Умения за успех, Умения в маркетинга и др. Подкрепя с продукти и услуги хора в нужда и медицински персонал на първа линия по време на ковид пандемията.

Виваком

Инвестира в здравеопазване, образование (програмата „Образование 4.0“), природа и екология, местно развитие (VIVACOM Регионален грант). За борбата с пандемията дарява 300 000 лв. на 3 болници, а 500 таблета предоставя на ученици в нужда за достъп до онлайн обучение. Чрез кампанията „Операция „ЖЪЛТИ СТОТИНКИ“ през 2020 г. подкрепя Сдружението на олимпийските отбори по природни науки с дарение от над 55 000 лв.

УниКредит Булбанк

Подкрепя инициативи, свързани с финансовата култура и развитие на социалното предприемачество. Дарява 225 000 лв. на лечебни заведения в подкрепа на битката с COVID-19. Над 90 000 лв. са разпределени между НПО за дейности, насочени към подкрепа на уязвими хора, пострадали от пандемията. Инвестира в програмата SAVE the SAVIORS – оздравителна програма за социални предприятия, която реализира съвместно с Български център за нестопанско право и други компании. В партньорство с SOS Детски селища България подпомага деца, лишени от родителска грижа. Инвестицията в каузата през 2020 г. е над 16 000 лв.

ТехноЛогика

Подкрепя образователни каузи, иновациите и технологиите в полза на обществото. Създава и поддържа детски интерактивен център TechnoMagicLand, който запознава децата със света на науката и технологиите по интересен и забавен начин.
От началото на кризата c COVID-19 ползва 3D принтерите си за изработване на защитни шлемове за медици. Включва се и в дарителска кампания, организирана от фондация BCause и проект #ЗаДоброто.

Майкрософт България

Инвестира в образователни инициативи и иновативни технологии, развива разнообразна и приобщаваща работна среда. Чрез програмите „Партньори в познанието” и „Академия за информационни технологии” насърчава прилагането на новите технологии в образователния процес. Знаков проект за компанията остава Портал „Мрежа на учителите-новатори” (www.teacher.bg).

Първа инвестиционна банка

Дарява за каузи, свързани с деца и младежи в неравностойно положение; в българска музика и театър, в талантливи деца, в запазване на културното наследство. Основни проекти: фонд “Социална отговорност на ПИБ” – за интеграция на деца в неравностойно положение, програма “Моите корени”, партньорството с фондация „Димитър Бербатов” в подкрепа на талантливи деца.През 2020 г. дарява 1000 теста за безплатно изследване на COVID-19

TELUS International в България

Чрез Обществения борд на TELUS International в България подкрепя проекти в сферите здравеопазване, образование и околна среда, като през 2020 г. разпределя 170 000 лв. към социалнозначими каузи. Дарява техника на деца и училища, които не могат да се включат в дистанционното обучение поради липса на технически средства. Чрез доброволческата програма TELUS Дни на подкреп 400 доброволци се включват в 6 проекта, помагайки на деца и семейства в нужда.

А 1

Реализира инициатива „Дигитална солидарност” за подобрение на дигиталния начин на живот и безопасността на клиентите в периода на пандемия. Създава безплатно мобилно приложение за превантивна защита от телефонни измами – A1 Guard. Дарява 220 000 лв. на Александровска болница за закупуването на първите 5 аспиратора в началото на кризата с COVID и множество дарения към болници и медици на първа линия. Подкрепя и Националната асоциация по приемна грижа.

Аурубис България

През партньорски програми с общините Пирдоп и Златица подкрепя каузи, свързани с образование (училищата и детските градини в региона), здравеопазване (местната болница, медицински кабинети в селата), младежки дейности.
Подпомага пенсионерски клубове и клубове на хора с увреждания, читалища, популяризира района като място за отдих и туризъм.

Данон

Дарява продукти, средства и санитарни материали за медиците на първа линия в битката с корона вируса, както и дарения за Българската хранителна банка (БХБ) – основен партньор на компанията през годините.

Кауфланд България

Компанията инвестира в три ключови направления в България: родина, хранене и природа. Дарява 150 000 лв. за закупуването на респиратори. Партнира на Българската хранителна банка (БХБ), която подпомага с материални и финансови дарения. Подкрепя с хранителни продукти за редица организации и общини в помощ на нуждаещи се, пострадали от ковид. Традиционно се включва в инициативата на Български червен кръст “Топъл обяд” и в инициативата “Книги за смет”.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“

Компанията инвестира предимно на регионално ниво, но и в каузи с общонационално значение. Над 9 години финансира различни инфраструктурни проекти в региона на Гълъбово с вложени над 4,5 милиона лева в изграждане на детски и спортни площадки, реновиране и поддържане на детски градини и паркове, на дом за възрастни хора, местната библиотека, НПО, които предлагат краткосрочни социални услуги на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация жени и деца. Включва се с дарение от 100 000 лв. към фонд „Обединени срещу COVID-19“.

Лидл България

Подкрепя проекти на местни граждански организации чрез инициативата “Ти и Lidl за по-добър живот”. Подпомага младите семейства в грижата за техните деца и развитието на местните общности в различните региони, в които присъства. Дарява 150 000 лв. за закупуването на респиратори. Подкрепя финансово и с материални дарения деца от центрове и защитени жилища. Дългогодишно инвестира в програмата “Дай шанс на балканката”. Подкрепя Българската хранителна банка в осигуряване на храна за хората в нужда по време на извънредното положение.

Пощенска банка

Развива проекти за финансова грамотност (“Финанси по ноти”); организира благотворително щафетно бягане Postbank Business Run, вътрешна програма за екологично отговорно поведение “Зелени заедно” и поредица зелени инициативи под името „Зелени истории на открито“, участието в международната инициатива PARKing Day, партньорства и менторства с висши учебни заведения, подкрепа за предприемачеството и растежа на бизнеса. Дарява средства на „Майчин дом“, МБАЛ „Хаджи Димитър“ в Сливен, УМБАЛ „Света Екатерина“ и УМБАЛ „Н. И. Пирогов“.

Райфайзенбанк България

Чрез инициативата „Избери, за да помогнеш“ подкрепя каузи в четири области: Здравеопазване, Социална сфера, Култура и образование, Опазване на околната среда. През 2020 г. дарява 328 180 лв. на ВМА, УМБАЛ „Пирогов” и Александровска болница.

* Картата няма претенцията за изчерпателност и обхват на всички дарителски програми и проекти, които горепосочените дарители (компании и организации) развиват през 2020 г. Данните в нея са предоставени от дарителите специално за целите на картата или са публично достъпни в медийни публикации и/или на сайтовете на дарителите.

БДФ ще продължи да актуализира и допълва информацията.

Картата е разработена в рамките на проект „Дарителство за промяна“, изпълняван от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че настоящата публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.

Назад