Фонд „Мечтата на Таня“Назад

Фонд „Мечтата на Таня“ е временна, дарителска инициатива със специфични цели, създадена в памет на Таня Ковачева. Фондът е основан от Фондация Oук и работи с подкрепата на Швейцарска фондация за благотворителност. Нашата визия е, че децата в България растат в семейства и имат подкрепата, от която се нуждаят, за да са щастливи и успешни. Ние финансираме организации с нестопанска цел, които подкрепят българските семейства изправени пред трудности в грижата за своите деца да останат заедно и да участват като ключов партньор в системата за закрила на детето, в създаването на политики и в предоставянето на услуги. Подкрепяме инициативи, които дават сила, глас и възможности за участие на родители и млади хора с опит в грижа. Нашите цели са: да съсредоточим общественото внимание върху запазване на семействата заедно, преди всичко; да чуем гласа на родители и млади хора с опит в грижа и подкрепим участието им в създаването на политики, практики и в търсенето на отговорност за положителна промяна; да помогнем на услугите, които успешно предотвратяват извеждането на децата от техните семейства да се разрастват.

Нашите ценности:
• Семейството е на фокус
• Водим се от концепцията за правата на човека
• Не разделяме и не изключваме
• Стремим се към оптимален ефект
• Учим се от успеха и от грешките

Назад