Обществен борд на TELUS International Europe в БългарияНазад

Общественият борд на TELUS International Europe в България е фондация, която разпределя годишно сумата от 170 000 лева между социалнозначими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

Назад