Фондация “УниКредит” дарява 45 000 евро на седем български проекта за децаНазад

Седем български проекта получават финансова подкрепа в общ размер на 45 хил. евро от фондация “УниКредит”. Те бяха избрани сред над 70 кандидатури, които се включиха в европейската благотворителна инициатива на фондацията и УниКредит Булбанк “В подкрепа на детството”. Първоначалният регламент на инициативата предвиждаше финансиране на три проекта в общ размер до 35 хил. евро, но журито в Италия реши да финансира всички български предложения, достигнали финалната селекция.

Така подкрепа за дейността си ще получат:

 “Да пораснеш е мисия 1” на фондация “Агапедия” – 15 хил. евро – център за настаняване от семеен тип, в която малка група деца живеят в среда, близка до семейната: ходят на училище, подготвят домашни, хранят се заедно и общуват с други деца;

 “Селективна училищна програма за превенция на маладаптивни поведения” на Център за хуманни политики – 10 хил. евро – идентифицира нуждите на българските ученици от селективна превантивна програма за маладаптивни поведения, намаляване на употребата на психоактивни вещества и агресията в училище;

 “Приятели на децата” на асоциация “Първи юни” – 10 хил. евро – създаване на възможности за подобряване на езиковото и социално–емоционалното развитие на 100 деца на възраст от 5 до 7 години в община Бяла Слатина;

 “Училище за моите финанси” на фондация “Подарете книга” – 2.5 хил. евро – организиране на регулярни месечни занимания за финансова грамотност на смесени групи от деца в резидентни услуги и деца в риск;

 Love Guide Mobile App на фондация “Лърн” – 2.5 хил. евро – мобилно приложение с отговорите на най-често задаваните въпроси от тийнейджърите за промените в пубертета, отношенията, сексуалното здраве и безопасния секс;

 “Когато родителите се разделят: как да подкрепим детето по най-добрия начин” на асоциация “Родители” – 2.5 хил. евро – за предпазване на децата от напрежението между техните родители в периода на раздялата чрез подкрепа за родителите да се чувстват стабилно и да имат информация, когато преминават през един от най-трудите и емоционални момент в живота на едно семейство;

 “Малки истории за големи хора” на Лятна START академия 2020 – 2.5 хил. евро – четириседмично лятно училище в столичния квартал “Факултета”, което чрез иновативен модел на обучение предлага допълнителни занимания по български език, математика и за развиване на различни умения на деца в риск от отпадане от училище.

Седемте фондации бяха избрани от жури от експерти и представители на УниКредит Булбанк.

Назад