Търсят се най-добрите проекти на 2019 годинаНазад

Фондация “Лале” набира номинации за традиционния конкурс “Проект на годината”. Поканени са да участват граждански организации, които през 2019 г. са изпълнявали проект за участие, подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хора или общността в дадено населено място. Няма ограничение за размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.

Както до сега, номинираните проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивостта на дейностите във времето; финансовата ефективност; участието на целевите групи и местната общност; новаторството и приложимостта на идеята в други населени места.

Проекти могат да бъдат номинирани от организации и лица, като се попълни формуляр за представяне. Кандидатури се събират до 20 февруари 2020 г. на имейл mgeorgieva@tulipfoundation.net или с обикновена поща на адрес: Проект на годината 2020, Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.

Назад