Clean Air FundНазад

Clean Air Fund е фондация, чиято мисия е чист въздух за всички, като по този начин допринася за ускоряване на декарбонизацията и подобряване на здравето на хората. Организацията подкрепя проекти, чиято цел е намаляване на замърсяването на въздуха,  наблюдение на неговото състояние, разработване на политики за чиста енергия и транспорт, мобилизиране на обществеността и насочване на вниманието към проблемите, свързани с чистотата на въздуха.

Назад