Български фонд за жените подкрепи над 5000 души през 2019 г.Назад

До повече от 5000 крайни потребители достигна помощта на Български фонд за жените (БФЖ) през 2019 г. Това беше постигнато чрез 9 отворени конкурса за проекти и 4 програми, в рамките на които са финансирани 40 организации и 12 индивидуални активисти и колективи. Те са работили в над 40 градове и села в цялата страна. 53 от грантовете са предоставени за проекти, които работят с непопулярни, традиционно маргинализирани или невидими общности и проблеми.

Това става ясно от Годишния отчет на БФЖ за 2019 г.

Организацията подкрепя също развитието и засилването на женските движения. 84% от финансираните от БФЖ организации са управлявани от жени. 44% от финансовите средства са разпределени към новосъздадени неправителствени организации или индивидуални получатели, които не са регистрирани като НПО.  58% от грантовете подкрепят проекти, реализирани извън столицата.

Конкурсите и програмите на БФЖ за предоставяне на финансиране адресират потребностите на различни групи жени и момичета от етническите малцинства, такива с увреждания, от селски райони, жертви на насилие, основано на пола. Подкрепата се осъществява чрез организации, неформални групи и активисти, които работят за реализиране на женските човешки права.

Вижте пълния текст на Годишния отчет на Български фонд за жените за 2019 г. ТУК

Назад