Залесяване в Природен парк „Беласица”Назад

В събота, 13 април, от 10:30 ч Райфайзенбанк България организира залесяване в един от най-новите природни паркове в България -„Беласица“. Сборният пункт е Младежкият дом в Петрич.

Освен доброволци от банката, в акцията ще се включат ученици от ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Петрич, и лесничеи от природния парк.

Залесяването е част от проекта „Чиста природа днес – здраве и пълноценен отдих утре”, включен в дарителската кампания “Избери, за да помогнеш” 2018 г.

Назад