ФОНДАЦИЯ “ЕВГЕНИЙ МОСИНОВ”Назад

Фондация „Евгений Мосинов“ е създадена с цел подпомагането и стимулирането на талантливи студенти от Бургаски свободен университет. Организацията насърчава и подпомага участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински институции и съдебните власти, с неправителствени организации, с представители на академични общности и др. в областта на правото.

Сред целите на фондация „Евгений Мосинов“ са указване на подкрепа в предоставянето на висококачествено образование, повишаване на възможностите за професионална и личностна реализация, стимулиране и мотивация на студентите от БСУ за развитие в областта на правото.

Повече за програмите и дейността на фондацията можете да прочетете на www.mosinov.bg

Назад