Фондация “Карол Знание”Назад

Фондация „Карол Знание” е основана в началото на 2018 г. и осъществява дейност в обществена полза. Основният фокус на дейността е подкрепа на български млади учени с проекти в приложната наука.

Мисията на фондацията е да съдейства за създаване и развитие на предприемаческо мислене и умения в академичните и научните среди, изграждане на общност от талантливи български учени и предприемачи, които работят за иновационна екосистема и икономика, базирана на триъгълника на знанието – образование, научни изследвания и иновации.

Фондация „Карол Знание“ предоставя всяка година докторантска стипендия в размер на 8000 лв. и награда Предприемач в науката в размер на 30 000 лв.

Още за дейността и проектите на страницата на фондацията.

Назад