Обявяват победителите във „VIVACOM Регионален грант“Назад

Кои добри идеи на местни общности ще получат финансиране от 5000 лева ще стане ясно на 1 март 2019 г.

На 1 март т.г.  ще бъдат обявени победителите в четвъртото издание на програмата за подкрепа на местни общности „VIVACOM Регионален грант“. Тя се осъществява от големия телекомуникационен оператор “Виваком” съвместно с Български център за нестопанско право.

Общата стойност на “VIVACOM Регионален грант” тази година е 60 000 лева. С тях ще се финансират инициативи с продължителност до една година. Целта на програмата е да подпомага добрите идеи във всеки български град или село, които сплотяват общността и са значими за региона.

Най-добрите проекти ще получат безвъзмездно финансиране до 5000 лв., независимо каква сфера засягат. За тази подкрепа се състезават неправителствени организации в обществена полза, настоятелства на училища и детски градини, читалища. Техните предложения се оценяват от жури въз основа на три критерия: полза за конкретна общност; въвличане на местните хора; новаторство.

Освен победителите във „VIVACOM Регионален грант“, на 1 март ще бъдат обявени и победителите от т.нар. VIVACOM Challenge, което предизвиква неправителствени организации – финалисти по грантовата програма, да предложат на “Виваком” нови идеи за развитие на програмите, свързани с корпоративна социална отговорност в  различни сфери.

Назад