Да научим децата на доброНазад

“Научи се да даряваш” е проект на БДФ, който започна през 2016 г. в 10 български училища.

През учебната  2017/2018 година програмата влезе в 22 училища, а през 2018/2019 година – в 29 училища в София и страната. През учебната 2019/2020 година в “Научи се да даряваш” участват 30 учители от 26 училища в 22 населени места. Темите за дарителството и активното гражданско участие стигат до над 700 деца.

Програмата насърчава и развива дарителска култура у децата. Моделът е вдъхновен от американската система Learning to Give и е адаптиран за България за ученици от 1 до 12 клас включително. Освен работата в клас, децата имат срещи с лектори от компании и НПО, както и практически задачи по избрана от тях кауза. Въвличането на родители и мобилизирането на ресурси в практически проекти по програмата са други основни принципи.

Резултатите до момента:

400 проведени урока достъпни в сайта learningtogive.bg
200 урока, адаптирани и качени на сайта;
37 обучени учители;
Над 1000 деца, обхванати от програмата, с регистрирани нови знания и разбиране по теми, свързани с дарителството и доброволчеството;
20 града в България.
Над 100 практически урока с участието на външни лектори.
Над 100 осъществени доброволчески и други инициативи в полза на местните общности.

Всички адаптирани уроци, както и проектите на училищата, които са работили по програмата ще намерите на сайта Научи се да даряваш.

Назад