ФОНДАЦИЯ ГЕОРГИ ЧИЛИКОВНазад

Фондация “Георги Чиликов” има за цел да открива и развивива млади таланти в областта на математиката и информатиката, както и да предостави научно-методическа, организационна и финансова помощ за участието на националните ученически отбори в състезания и олимпиади.

От самото си създаване фондацията полага усилия за подпомагане на ИМИ при провеждането на важни състезания по математика, подготовка на разширенията на националните отбори и на учители, участие на наши отбори в международни състезания и разработване на програми и материали за работа с изявени учители и ученици.
По-значимите проекти на фондацията през последните години са:
1. Есенен математически турнир
Създаден през 2007 г. ЕМТ се провежда ежегодно през ноември в София и събира най-добрите математици от 8 до 12 клас от цялата страна. Състезанието се финансира от спонсори (Американска Фондация за България и Фондация Георги Чиликов) и от такси за правоучастие. Резултатите са валидни за определяне на разширения национален отбор за участие в Балканската олимпиада по математика. Задачите от ЕМТ се публикуват в списание Математика, от няколко частни сайта и в станалата вече традиционна книга “Български математически състезания”. През 2015 г. ЕМТ за пръв път се проведе в сградата на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”.

2. Седмица на олимпийската математика на ИМИ-БАН
Седмицата на олимпийската математика (СОМ) на Института по математика и информатика на БАН стартира през януари 2015 г. СОМ е уникална със съчетанието на четирите си тежки тематични контролни в стил Международна олимпиада по математика с доклади на ученици по избрани от тях олимпийски теми. За участие бяха поканени около 40 ученика, водачи в съответните рейтинги за класове 9, 10, 11 и 12. Задачите и резултатите от първата СОМ бяха публикувани в списание “Математика”. Фондация Георги Чиликов покри важна част от разходите за командироване на ученици, изготвяне на темите, проверка на работите на учениците и награди за победителите. Планира се СОМ да се утвърди като важно звено в подготовката на най-добрите ни олимпийци.

3. Подготовка на разширения на национални отбори
Фондация Георги Чиликов подпомага подготовката на различните разширения на националните отбори, като осигурява участието на висококвалифицирани лектори и подпомага участието на ученици. След 2013 г. Фондацията се утвърди като един от важните спонсори на подготовката в Пампорово на разширения национален отбор за Международната олимпиада по математика, на подготовката в ИМИ-БАН за Европейската олимпиада по математика за момичета и на подготовката за Балканската олимпиада по математика. През януари 2013 г. Фондацията организира едноседмичен курс в ИМИ-БАН с лекции за подготовка за олимпиади на най-добре представящите се към момента ученици от цялата страна. В рамките на подготовката на най-добрите ни ученици по геометрия Фондацията подкрепи дистанционното провеждане на силната Иранска олимпиада по геометрия през септември 2015 г.

4. Повишаване на квалификацията на учители
Традиционно внимание се отделя за подкрепа на мероприятия, свързани с научно-то осигуряване на дейности за повишаване на квалификацията на учителите, занимаващи се с подготовка на високо ниво за олимпиади. Фондацията подпомогна провеждането на три съвместни семинара на МОН (ЦКОКУО) и ИМИ през 2013-2015 в Сандански, София и Созопол. На тези семинари се разработват и представят програми и материали за работа с изявени ученици, обсъждат се актуални въпроси и се планират координирани действия на сътрудници на ИМИ и учители от математическите гимназии в страната.

 

Назад