Отворено писмо до президента Румен Радев относно изявление по повод Истанбулската конвенцияНазад

ДО:

Ген. Румен Радев       

Президент на Република България

 

Уважаеми господин Президент,

От името на „Български дарителски форум“ – най-голямата мрежа от дарителски организации в България, включваща над 50 компании и фондации, изразяваме своята загриженост по повод Вашето изявление относно ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

За нас е тревожна тезата, че „Конвенцията отнема правомощия от държавата и вменява правомощия в неправителствени организации – те ще станат основен източник на информация и се превръщат в контролни органи. Това няма да допринесе за намаляване на насилието над жени и деца, по-скоро ще стимулира съдене на държавата. Винаги, когато държавата абдикира от своите правомощия, според мен това е опасно.“ На практика това изказване обезценява и делегитимира работата на неправителствените организации в България, като създава внушение за деструктивно противопоставяне между държавата и нейните граждани. Концепцията и подходите за работа на НПО са правно регламентирани и са част от модерното развитие на страната ни, основано на общоприети ценности и принципи. Твърдението, че документ като Конвенцията ще вмени правомощия на НПО, които противоречат на установените правила, има подвеждащ характер.

В годините на демократично развитие на България, гражданският сектор има изключителна роля за развитието на политиките, включително в техния мониторинг, развитие на правната рамка и защитата на уязвими групи. Като дарителска общност ние вярваме, че в едно демократично общество, следва да има баланс и взаимен контрол между трите сектора – публичен, бизнес и граждански, и само партньорските отношения помежду им могат да са източник на просперитет на това общество. Редица са примерите, доказани във времето, които илюстрират как при съответните ангажименти и отговорности на всички заинтересовани общосподелените цели в полза на гражданите могат да бъдат постигнати.  За нас е важно политиците и държавните институции да зачитат ролята на всеки един от секторите в България, както и значението на гражданските организации за развитието на обществото ни.

Вярваме и се надяваме именно Вие да върнете фокуса на дискусията за Конвенцията върху проблема, който тя адресира, а именно справянето с насилието над жени и деца.

Убедени сме, че заставайки за редица важни инициативи на граждански организации, ще продължите да давате знак, че активното гражданско участие е неизменна обществена ценност.

 

С уважение,

Красимира Величкова

Директор

Български дарителски форум

 

05.02.2018 г., гр. София

Назад