Светът се е променил. Защо филантропията все още не е?Назад

Автор: Karisia Gichuke, Open Society Foundation

На неотдавнашната среща на фондациите в Европа, състояла се през юни във Варшава, ми направиха впечатление две неща. Първото е липсата на видимо разнообразие в залата, а второто – съветите, давани към аудиторията: да бъдат по-отворени за диалог с получателите на подкрепа; да бъдат по-отговорни в разпределянето на средствата към каузите, с по-гъвкава, дългосрочна и устойчива финансова политика. Това ме провокира да се замисля защо филантропията не се развива.

Светът със сигурност е претърпял  промяна след глобалната финансова и икономическа криза през 2007-2008. Въведоха се ограничителни антикризисни мерки, затягащи финансовия контрол и фискалната дисциплина, които все още ни държат в техния обръч. Тази стратегия отприщи масови вълни политически популизъм. Общественото доверие към институции, държавността, отделните политически партии и процеси се срина главоломно.

Нововъзникналите социални движения, в отговор  на  на това  недоволство, поставят под изпитание институционалността – притискат статуквото, поддържано и от държавно-бюрократичнта машина и от неправителствения сектор. Същевременно неправителствените организации не отговарят адекватно на тези движения.  Основно, защото са неспособни да подкрепят новите публични форми на гражданско организиране, насочени към социалната трансформация.

Проблемът е свързан с един дефицит, който откриваме във функционирането и управлението на дадена организация – липсата на достатъчно разнообразие в екипа (по отношение на профил, експертиза, опит), невъзможността за формулиране на нови и свежи концепции, които да я извадят от вакуума, в който е попаднала Като изведем този проблематичен модел за целия сектор, можем да направим заключението, че има сложен „прът“ в колелото на филантропията – да отразява адекватно нуждите на обществото и да е в непосредствена близост до проблемите на бързо променящия се свят. Филантропията в момента няма капацитет да смогне с динамиката на съвременната действителност отсъства волята за положителна промяна.

Какви според мен са добрите перспективи и стъпки в правилната посока? По-скоро акцентът би трябвало да бъде другаде.

■ Организациите, занимаващи се с благотворителност, имат нуждата да погледнат навътре в себе си, а не навън.

■ Трябва да проявят навременна саморефлексия, да анализират собствените си „физиологични“ процеси, защото някъде дълбоко в „ядрото“ има в прът в колелото. Оттам – те не могат да се движат пълноценно напред.

■ На организационно и лидерско ниво стои отговорността да се вглеждат и търсят за екипа си онези хора, които владеят умението и усета да представят разнообразието на обществата, в които работят и живеят.

В един идеален вариант организациите трябва да създават приятелска и колегиална среда на всяко ниво от структурата си, да съчетават доверие в професионализма на служителите и директора и автентичност в изпълнение на мисията, така че всеки да бъде себе си и да капитализира максималния си потенциал.

От кои въпроси тръгваме, за да подобрим полето на филантропията?

1. Как се грижим за служителите си? Как оценяваме индивидуалните нужди на всеки един от тях, за да се преодолеят потенциалните трудности и като екип да постигаме ефективни  резултати?

2. Съответства ли организационната култура на нейните политики/ценности и принципи?

3. В каква степен бордът на организацията е въвлечен и участва в тези дебати?

Ключово е да се определи доколко хората в организацията са важни за нея самата. Без тази приобщаваща/въвличаща култура бих казала, че добрите примери за прилагане на многообразието като ценност са по-скоро формални

Същият модел ако се прилага вътрешно към организацията, може и да бъде основополагащ във взаимоотношенията между дарител и получател. Ако дарителската  организация с всичките си ресурси и капацитет не може да осигури подходящата работна среда и атмосфера за служителите си и да проектира светът, който бихме искали да видим, как очакваме да го направи някой друг?!

 

Оригинална публикация: http://www.alliancemagazine.org/feature/world-changed-cant-philanthropy/

Назад