МЕТРО Кеш енд Кери БългарияНазад

МЕТРО Кеш енд Кери България отделя специално внимание на приоритетите “Храна и здраве“, “Образование и обмен“.

Корпоративната политика за социална отговорност на МЕТРО България в по-голямата си част е свързана с подкрепата на инициативи на НПО, които имат нужда от хранителни продукти, а не толкова от финансови средства.

Компанията работи в добро партньорство с организации като Български червен кръст, Lions Club, Rotaract и Holiday Heroes. Дългогодишни са партньорствата с двете професионални организации на готвачите у нас – Евроток България и Българска асоциация на професионалните готвачи.

С подкпрепата на Lions Club МЕТРО България реализира инициатива „Сподели & Помогни“ за събиране на дълготрайни хранителни продукти, предназначени за деца, лишени от родителска грижа. Магазините на МЕТРО и регионалните структури на Lions клуба организираха кампанията в десетки градове в цялата страна. Дарителската акция събра продукти за над 27 000 лв. и близо 1700 лв. в брой. Координираща роля имаше Българската спортна федерация за деца лишени от родителска грижа, която ни помогна при избора на 17 социални дома, на които, съобразно нуждите им, дарихме събраните продукти. Служители на МЕТРО се включиха като дариха работно време и закупени от тях стоки.

 „Звездите на МЕТРО“
„Звездите на МЕТРО“ е кампания, с която МЕТРО България показва уважението си към своите клиенти от малкия и среден бизнес. Тези компании се изправени пред редица предизвикателства, за да оцелеят и да се развиват. МЕТРО България поставя в светлината на прожектора своите клиенти, героите от малката общност, които правят добрини и подкрепят развитието й. Инициативата се реализира за втора поредна година и обръща внимание на човешката същност на бизнеса. В нея може да се включи всеки български предприемач, посвещаващ част от времето си на социални каузи. Историите разказани от нашите клиенти се качват в специален уебсайт, www.metro.bg/stars, а Интернет потребителите гласуват в тяхна подкрепа. Сред първите десет финалисти от онлайн гласуването, компетентно жури избира победителя, който получава финансова подкрепа – както за своя бизнес, така и за каузата, която е подкрепил.

Повече за социалната политика на компанията вижте на сайта.

 

Назад