Научи се да даряваш – образователна програма за дарителство и гражданско участиеНазад

BDF_Logo_BG_with_slogan„Научи се да даряваш” – образователна програма за дарителство и гражданско участие

Български дарителски форум изготви и адаптира за българския контекст система за преподаване и практикуване на ценностите и моделите на гражданското общество и дарителството в рамките на общообразователна програма „Научи се да даряваш“. Проектът е по модел на американския Learning to Give, който над 10 години работи успешно в училища в САЩ.

Цели на програмата: Концепцията за гражданско образование, доброволчеството, участие в живота на общността и изобщо – правене на добро в името на другия е все още едва прохождаща в българската образователна система. Има спорадични усилия някои училища да организират кампании за набиране на средства събития – главно за болно дете от съответното училище или около Коледа, но те обикновено се правят интуитивно, без уменията и знанията, които стоят зад реалните принципи и правила за подобни кампании. БДФ вярва, че развитието на културата на дарителството трябва да се случва в училищата и от най-ранна възраст.  Програмата предвижда да формира знания в по-широк аспект за: личностно развитие, емпатия, дарителство и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците.

Обучителната програма ще бъде въведена пилотно през учебната 2016/2017 година в 12 класа, а през следващата година в още 20 и ще обхване над 800 деца. Вече са разработени теми и уроци за класовете от 1ви до 12ти, които ще се интегрират в извънкласните занимания и часовете на класните ръководители. Паралелно са разработени и практически задачи, обвързани с различни каузи. Децата, в зависимост от възрастта си,  ще се учат на идентифициране на нужди, споделяне на грижата за околния свят – хора и природа, разпределяне на средствата, които имат според конкретни необходимости, дарителски практики,  доброволчески инициативи и всякакви други понятия и практики, свързани с развитие на способността да видиш света, извън твоя собствен.

Учителите ще бъдат избрани на конкурсен принцип, а след това те ще преминат предварително обучение и ще могат да обучават и свои колеги в преподаване по този модел. Програмата ще бъде подкрепена и от практици – служители на компании и нестопански организации сред партньорите и съмишлениците на Български дарителски форум. Техният принос е в споделянето на опит и представяне на практически примери в сферата на дарителството,  корпоративната отговорност и гражданско общество.

Проектът предвижда и създаване на сайт със свободен достъп и с материали и пространство за споделяне на добрите практики и те ще могат да се ползват, както от учителите в програмата, така и от всички останали, които имат интерес по темата, вкл – родители, защото част от уроците са предвидени за семейна съвместна работа.

Ще има и наръчник, представящ процеса и резултатите от пилотната фаза на проекта. Той ще бъде разпространен сред широк кръг от български училища, които проявяват интерес за въвеждането на програмата „Научи се да даряваш“ в следващата учебна година.

БДФ вече разпрати покана до училища и учители да се включат в конкурса, който ще определи пилотните участници в програмата.

Дотук проекта са подкрепили фондация “Америка за България” и фондация Оук.

Назад