EVPA May 2016 NewsletterНазад

БДФ вече е член на EVPA – The European Venture Philanthropy Assоciation. Чрез членството в тази мрежа смятаме да разширим знанието ни за тази нова сфера във филантропията, да имаме достъп до нови практики, модели и опит и да се опитаме да ги внесем и адаптираме в нашите условия.

В седмицата между 12 и 15 юни очакваме експерти от мрежата и заедно с ФРГИ ще организираме поредица от събития. Очаквайте темите и лекторите.

Предлагаме ви достъп до месечния бюлетин на асоциацията.

evpa bulletin may 2016

 

 

Назад