Конкурс за стипендии 2015-2016 г на Фондация „Еврика“Назад

Конкурсът на Фондация „Еврика“ за 2015-2016 г. определя стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области.

Стипендиите подпомагат студенти в български университети в определените области, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2015\2016 година.

Конкурсът е актуален до 15 октомври 2015 г.

Информация и формуляр за кандидати ще намерите на сайта на фондация „Еврика“.

Назад