ФПББ и Еврофутбол набират кандидати за стипендия „Лука Бекяров” (2015/2016) за студентиНазад

Stipendia-LukaBekiarov-2015За трета поредна година българският букмейкър „Еврофутбол“ и Фондация “Помощ за благотворителността в България” набират кандидати за специална стипендия „Лука Бекяров“ на стойност 2 500 лева.

Кой може да кандидатства?
В конкурса могат да кандидатстват студенти на Техническия университет, град София, факултет „Компютърни системи и управление” (ФКСУ), които:
– са 1-ви курс и имат бал 29 включително от кандидат-студентските изпити
– са 2-ри курс и имат бал над 5.00 включително- НОВО – студенти от 3-ти курс с бал над 5.00

Основен критерий за стипендията е успехът, но предимство ще имат кандидатите, които:
– са пълни сираци;
– отглеждат се от един родител;
– живели са в Дом за деца, лишени от родителски грижи;
– произхождат от многодетно семейство.

Необходими документи за кандидатстване:
•    Формуляр за кандидатстване;
•    Уверение от университета, че стипендиантът е студент първи, втори или трети курс в ТУ;
•    Копие от смъртен акт на починал родител или акт зараждане, ако единият родител е неизвестен;
•    Документ от институцията, ако кандидатът е от Дом за деца, лишени от родителски грижи;
•    Удостоверение от ЕСГРАОН за семейно положение (издава се на родителя/настойника) – само за студенти от многодетни семейства;
•    Документ за доходи на кандидата и неговия родител/настойник от Националната агенция за приходите (НАП) или работодател;
•    Удостоверение от НАП за декларирани доходи.

Моля да опишете всички ваши постижения в кандидатурата.

Краен срок за подаване на документите: 15.10.2015 г. включително по електронен път на адрес: yana@bcaf.org . За повече информация: 02/981 19 01 – ФПББ или 0884 296 290 – Яна Рупева.

Стойност на стипендията: 2 500 лева – за 10 месеца по 250 лева. След първоначалния подбор по документи с избраните финалисти ще бъде проведено интeрвю, което ще определи крайния получател на стипeндията.

Специалната стипендия „Лука Бекяров” е финансирана от „Еврофутбол“ и е част от програма „Готови за успех” на Фондация „Помощ за Благотворителността в България“. Студентите от останалите курсове и специалности, които са пълни сираци или с един родител, могат да се запознаят със стипендиантската програма „Готови за успех” на ФПББ.

Назад