Семинар на Фондация „Партньори-България“, в партньорство с Академия по права на човека, Норвегия и Център за изследване на демокрациятаНазад

“Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак, в контекста на правата на човека. Обмяна на добри практики от Норвегия за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие“.

Дата на събитието: 02-04 декември 2015г., от 09:00 ч. до 12:00 ч.
Място на събитието: Зала “Две” на хотел “Рила”, София

Очаквани участници в обучението са представители на Агенция за социално подпомагане (АСП), ГД „Национална полиция“, ОДМВР – Бургас, ОДМВР – Пловдив, ОДМВР – Стара Загора, Съюз на съдиите, Софийски районен съд, Софийски градски съд, Окръжен съд – гр. Шумен.

От неправителствения сектор участват организации, поддържащи кризисни центрове за предоставяне на услуги на жертви на насилие, както и такива, работещи

Събитието се реализира по Проект “Национално изследване  на домашното насилие и насилието основано на полов признак и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие.”

Финансирането се осигурява по Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие основано на полов признак” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014г.

Заявител на проекта е Министерството на вътрешните работи, а изпълнител е Фондация “Партньори-България” с партньорството на  Академия по права на човека, Норвегия и Център за изследване на демокрацията. Проектът е резултат от сътрудничеството между държавните институции и организациите с нестопанска цел в областта на предоставяне на социални услуги и подкрепа за жертвите на домашно насилие и насилието, основано на полов признак.

Повече за събитието вижте на сайта на фондация Партньори-България.

loga

Назад