Райфайзенбанк отчита резултатите от проекта “Апостола в детските очи” – гр. КарловоНазад

rbb-apostolНа 15 септември Райфайзенбанк отчита  постигнатото по  проекта на Музей “Васил Левски” – Карлово “Апостола в детските очи”. Проектът намери място в дарителската платформа на на банката. Той имаше за цел формиране на първоначално познание за Васил Левски у малките посетители чрез възможностите на музейната институция, комбинирайки традиционни с нови методи на работа.

Екипът цели да стимулира интереса на децата към личността на Васил Левски от ранна детска възраст и продължаващ в годините на начално и прогимназиално образование. Целта е музеят да се превърне в привлекателен център както за познание, така и за пълноценно осмисляне на част от свободното време. Деца, учители и родители – заедно да открият едно различно лице на музея.

Постигат го чрез активна работа с малките посетители на място в музея – в Музейно-образователен детски център – и посредством различни програми и най-подходящи занимания, съобразени с възрастта на децата.

Целта е създаване на първоначален образ на личността на Васил Левски у деца от 3 до 6 години, по-нататъшно развитие в следващите възрастови групи – І-ІV и V-VІІ клас, включително и чрез занимания, формиращи музейна култура у децата и учениците. Участие и на самите деца в познавателния процес чрез различни игрови и състезателни модули, както и специално внимание към деца със специфични потребности.

Назад