Насърчаване и развитие на социалните предприятия в БългарияНазад

Фондация „Помощ за благотворителността в България” и Български център за нестопанско право канят настоящи и бъдещи предприемачи на среща-дискусия на тема ПЪТНА КАРТА „Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България”.

Стара Загора
 7 октомври 2015 от 12.30 часа., „Зеления хълм” – парк „Аязмото”

Велико Търново
9 октомври 2015, от 13.00 до 15.00 часа, Ритуална зала

Пловдив
12 октомври 2015, от 13.00 до 15.00 часа, Дом на културата „Борис Христов”

Пътната карта е изработена от Български център за нестопанско право и Фондация „Помощ за благотворителността в България”. Целта й е да даде визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България.

Защо е необходима Пътна карта? В последните няколко години са създадени поне 8 разработки върху социалното предприемачество с анализи и идеи за законодателни инициативи, програми и други мерки. МТСП прие Концепция (2012 г.) и План за действие по социална икономика (2014) с конкретни ангажименти. Напредъкът, обаче, е малък.

Пътна карта – Работна версия 1.3 (изтеглете)

Настоящата Пътна карта синтезира вече направени предложения и ще ги допълни с нови в поредица от срещи във Враца, Стара Загора, Пловдив и Велико Търново.

Предложенията са групирани в 3 области:
– Подобряване на средата за развитие на СП
– Повишаване на финансовия и организационен капацитет на СП
– Въвеждане на добро управление в държавната политика към СП

На срещата – дискусия ще представим целите и ползите от членство във Форум „Социални предприятия”. Форумът е неформална коалиция от доброволно присъединили се НПО, бизнес асоциации, стопански предприятия, банки, университети, физически лица и други заинтересовани страни.

Срещата-дискусия е в рамките на проект „Укрепване на Форум “Социални предприятия в България’.

 

Назад