ФПББ набира мотивирани и образование млади хора от социално уязвими групи за участие в обучения и срещи с работодатели за намиране за работаНазад

logo (1)Net4Work (Мрежа за работа) е проект на Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ).

Неговата основна цел е осигуряването на заетост и интеграция на младежи от уязвими групи. Съществуващите проблеми с високата младежка безработица и липсата на компетентно посредничество между бизнеса и младите хора от уязвими групи, проектът адресира чрез насърчаване на динамично партньорството между бизнеса, неправителствения сектор, университетите, местните власти и общности.

В рамките на проекта Net4Work щe осигури обучения по комуникационни и социални умения за млади хора от уязвими групи, за да са успешни на пазара на труда. Ще организира за тях и срещи с представители на бизнеса – потенциални работодатели, както и ще осигурим необходимата подкрепа за задържане на работното място на наетите младежи.

В програмата могат да участват млади хора между 18 и 30 години, с висока мотивация и добро образование – сираци и полусираци, младежи от ромската общност, младежи от семейства с много ниски доходи.

Подкрепата за проект Net4Work на ФПББ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. 

 

Назад