ФПББ набира мотивирани и образование млади хора от социално уязвими групи за участие в обучения и срещи с работодатели за намиране за работаНазад

facesNet4Work (Мрежа за работа) е проект на Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ). Неговата основна цел е осигуряването на заетост и интеграция на младежи от уязвими групи.

Съществуващите проблеми с високата младежка безработица и липсата на компетентно посредничество между бизнеса и младите хора от уязвими групи, проектът адресира чрез насърчаване на динамично партньорството между бизнеса, неправителствения сектор, университетите, местните власти и общности.

В рамките на проекта Net4Work бъдат осигурени обучения по комуникационни и социални умения за млади хора от уязвими групи, за да са успешни на пазара на труда. Ще бъдат организирани за тях и срещи с представители на бизнеса – потенциални работодатели, както и ще бъде осигурена необходимата подкрепа за задържане на работното място на наетите младежи.

В програмата могат да участват млади хора между 18 и 30 години, с висока мотивация и добро образование – сираци и полусираци, младежи от ромската общност, младежи от семейства с много ниски доходи – кандидатстване до края на октомври 2015 г.

Подкрепата за проект Net4Work на ФПББ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Назад