„Подкрепи семейство в ранна интервенция” – дарителска кампания свързана с партньорската програма на Карин ДомНазад

karinПартньорството на Карин дом и Societe Generale Експресбанк започва през 2007 г., като в основата му е предоставянето на равен достъп до качествени социални услуги на деца със специални нужди.

Програмата предоставя едноседмична интензивна терапия проведена в Център Карин дом – Варна, от която се възползват деца с различни състояния и диагнози като: – генерализирано разстройство на развитието, задръжка в езиково-говорното развитие, синдром на Даун, хиперактивност, нарушения от аутистичния спектър, детска церебрална парализа, епилепсия, хидроцефалия, слухови нарушения, ниско тегло при раждане, недоносеност и умствена изостаналост.

В рамките на програмата на всяко семейство се предоставя едноседмичен пакет от услуги, който включва: – поемане на разходите за транспорт и настаняване на семейството; провеждане на оценка на състоянието и терапия и рехабилитация със съответните специалисти с активното участие на родителя, обучение на родителите.

По преценка на специалистите (в зависимост от състоянието и възрастта) детето и родителя се включват и в терапевтична група с други деца; изготвяне на индивидуална програма, по която семейството да работи с детето след като се прибере у дома, към която програма има снимки и препоръчителна литература.

Дарителската кампания в подкрепа на инициативата „Подкрепи семейство в ранна интервенция”  ще стартира ще през септември, като във всеки офис на банката в страната ще бъдат разположени дарителски кутии.

Назад