Откриване на документална изложба «Жени, женски организации и места на колективна памет»Назад

Изложбата ще бъде открита на 4.09.2015 г., петък, от 18,00 часа в Градската градина пред Народния театър «Иван Вазов», София.

Подготвена е от екizlojba fond jeniип на Българската асоциация на универси
тетските жени (БАУЖ) и Магистърската програма по история на жените и половете «МАТИЛДА» към Философския факултет на СУ «Св. Климент Охридски» в сътрудничество с Ресурсен център «Билитис». Проектът е финансиран от Български фонд за жените и се експонира с любезното съдействие на Столичната община.

С документалната изложба БАУЖ желае да обърне внимание върху продължителния и труден процес на сдобиване на българските жени с граждански права през ХІХ-ХХІ век – в образователната професионалната, политическата, социалната и културната област. Проектът цели да съдейства за повишаване чувствителността на обществото към неравенствата, основани върху социалния пол, и да допринесе за промяна в половите стереотипи и нагласи.

Чрез текст и изображения изложбата се фокусира върху българското женско движение в миналото и съвременността и върху неговите усилия за постигане на образователни, професионални и политически права на жените.

На 32 табла са отразени дейността на важни организации (Българския женски съюз, Българския народен женски съюз, Комитетът на българските жени, Дружеството на българките с висше образование, Българската секция на Международната женска лига за мир и свобода, Македонският женски съюз, Тракийският женски съюз, Добруджанският женски съюз, еврейската ВИЦО, арменската ХОМ и др.), кариерата на основни професионални групи (учителки, музикантки, писателки, художнички, медички и др.), проблемите, пред които са изправени съвременничките (трудова дискриминация, бедност, безработица, домашно насилие и др.). Специален акцент в изложбата е поставен върху мястото на етническите, религиозните и сексуалните малцинства.

Документалната изложба е част от по-мащабна инициатива за създаване и утвърждаване на културно-туристически маршрути, които да свържат «женските» места на паметта в градското пространство на столицата. Началото на такъв маршрут, наречен «Феминистка разходка», беше поставено в София през март 2015 г.

Събитието ще бъде отразено и във Фейсбук:  https://www.facebook.com/events/930872426956518/

Назад